Rådsmøte 8 September i Mehamn

Forside > Aktuelt > Rådsmøter > Rådsmøte 8 September i Mehamn
Øst-Finnmarkrådet hadde sitt tredje rådsmøte i 2021 den 8 September i Mehamn. Dette var det første fysiske møte i 2021. Det var veldig hyggelig endelig å kunne møtes "live" igjen etter isolasjon og hjemmekontor på grunn av Covid19.

Møte ble innledet med et engasjerende foredrag fra tidligere Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.

Han dro de store linjene om samarbeide i Barentsregionen og ga forsamlingen en tydelig melding om viktigheten av at politikerne i regionen måtte fortsette å fremme samarbeide på tvers av grensene i nord.

Det ble videre orientert om prosjektene som det nå ble arbeidet med:

  • Caravan og bobil prosjektet.
  • Tilrettelegging av forkurs i matematikk for sykepleiere
  • Opprettelse av regionalt ungdomsråd
  • Grønn omstilling/Innkjøp
  • Interkommunalt planutvalg

Under orienteringssaker fikk vi orientering fra:

  • Bente Rudberg, Senior prosjektleder, Statnett. Orienterte om fremdriften i prosjektet420 Kv linjen fra Skaidi til Varangerbotn.
  • Ole Martin Linaker og Ida Huru fra Fylkeskommunen orienterte om Kompetanseforum Arktis.
  • Prosjektleder Signe Eikenes, fra Statens Veivesen KVU for transportløsninger i Nord-Norge.
  •  Hilja Pedersen, Praksiskoordinatoren til Sør-Varanger Kommune orienterte om en eventuell praksiskoordinator mellom UiT og kommunene i Øst-Finnmark.
  • Mona Steffensen, produsent, Original Film AS. Orienterte om utviklingen av et TV-serie prosjekt med gjenreisningen av Nord-Troms og Finnmark etter andre verdenskrig som bakteppe.

Vedlagt er referat og presentasjoner fra innleder som kom med informasjon til rådet.

Les mer her: