Boligdag i Øst-Finnmark 22 Mars

Forside > Aktuelt > Nytt > Boligdag i Øst-Finnmark 22 Mars

Bilde: Birgitte Wisur Olsen, Sagat

Øst-Finnmarkrådet, Tana kommune og Husbanken nord Hammerfest inviterte til konferanse om boligbygging og gode bomiljø i Øst-Finnmark på miljø bygget i Tana 22 Mars. Tema var; Hva kan gjøres for å øke boligbygging, oppgradere uegnede boliger, eller øke attraktivitet for bosetting og etablering? Dette var tema som ble belyst på boligdagen.

Stort sett alle kommunene i Øst-Finnmark var representert på boligdagen. Dagen etter arrangerte Husbanken også et kurs i Startslånskur for kommunene.

På møte i Tana var det representanter fra kommunenr, konsulenter, boligmeglere, utbyggere og leverandører til boligbygging.

Her noen bilder bra dagen.

Ordfører Alf N. Hansen, Gamvik

 

Ordfører Knut Store, Nesseby

 

Varaordfører Hanne Harila, Vadsø

 

Kommunedirektør Hallgeir Sørnes, Vardø

 

Prosjektleder Morten Ballari, Båtsfjord og Berlevåg (4K)

 

Virksomhetsleder Jacob Lanto, Tana

 

Plan-og Utviklingssjef Frans Ove Eriksen, Sør-Varanger Kommune

 

Vedlagt er presentasjonen fra boligdagen: