Rådsmøte i Vadsø 16 November

Forside > Aktuelt > Pressemelding > Rådsmøte i Vadsø 16 November

Møte ble avholdt i bystyresalen i Vadsø

Vedlagt referat, presentasjoner og uttalelser fra møte i Vadsø.

Møte ble avholdt både fysisk og digitalt.

I tillegg til ordinære rådsmøtesaker var det, i henhold til samarbeidsavtalen, nyvalg på leder og nestleder i arbeidsutvalget. Disse skal velges etter 2 år.

Både Leder og nestleder, henholdsvis Wenche Pedersen og Rolf Laupstad, ble gjenvalgt for nye 2 år.

Vi fikk også presentasjoner fra Husbanken i Hammerfest.  Husbanken presenterte løsninger for de kommunene som ønsker å ha en aktiv boligpolitikk fremover.

ST1 presenterte sine planer for å bruke grønn energi fra Finnmark til å produsere Hydrogen og Ammoniakk for å fremme det grønne skifte.