Rådsmøte i Kirkenes 22-23 Februar 2022

Forside > Aktuelt > Rådsmøter > Rådsmøte i Kirkenes 22-23 Februar 2022
Vedlagt er referat fra Rådsmøte nr 1 i 2022 i Kirkenes 22 til 23 Februar.
Vedlagt er også årsrapport med regnskap, presentasjoner og uttalelser som ble sendt i ettertid.
Rektor UiT Dag Rune Olsen holdt innlegg.

 

Susanne Lupton, avdeling for voksenopplæring, karriere og integrering holdt innlegg om «Vår voksne befolkning- en uutnyttet kompetanseressurs» sammen med sine………

 

…..kollegaer Anette Haukanes og Ida Huru.

 

Pål Lund Roland fra High North Development Group AS, fortalte om hvordan de ser for seg å få etablert et senter for høyere utdannelse på det gamle sykehuset.

 

Dale Oen Stiftelsen. Robin Dale Oen presenterte stiftelsen og uttrykket ønske om å etablere en avdeling i Øst-Finnmark.