Rådsmøte i Vadsø/Nett 17 November 2020

Forside > Aktuelt > Rådsmøter > Rådsmøte i Vadsø/Nett 17 November 2020
Rådet skulle opprinnelig ha sitt siste møte for året i Vadsø den 17 November. Det måtte på grunn av Covid19 flyttes over på nett.

Møte ble avholdt på nett og i tillegg til ordinære rådsaker, uttalelser og høringer så var det invitert 8 forskjellige foredragsholdere som informerte rådet om aktuelle saker. Les mer om det i protokoll/referat.

Protokollen og presentasjoner er vedlagt.