Sakspapirer fra det konstituerende Rådsmøte i Vadsø 15 November 2023

Forside > Aktuelt > Rådsmøter > Sakspapirer fra det konstituerende Rådsmøte i Vadsø 15 November 2023

Her ser vi det nyvalgte rådet

Rådet består av Ordførerne fra alle de 9 Kommunene + en representant fra opposisjonen fra hver kommune.

Det nye rådet valgte følgende medlemmer til arbeidsutvalget/styret:

-Wenche Pedersen som rådsleder, Ordfører i Vadsø

-Magnus Mæland som nestleder, Ordfører i Sør-Varanger

-Rolf Laupstad som medlem, Ordfører i Berlevåg

 

 

Vedlagt er saksliste, med presentasjon av aktiviteter i 2023, referat  og uttalelsene som kom fra møte