Uttalelse: Tilrettelegging for (bo)bilturisme

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Uttalelse: Tilrettelegging for (bo)bilturisme
Øst-Finnmarkrådet har over flere år engasjert seg i arbeidet med å tilrettelegge for mer bobilturisme i organiserte former i Finnmark.

Les vår uttalelse her