Uttalelse – Øst-Finnmarkrådet ber fylkesrådet holde trykk på oppdelingsprosessen

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Uttalelse – Øst-Finnmarkrådet ber fylkesrådet holde trykk på oppdelingsprosessen
bilde TV2

Valgresultatet er klart og det betyr oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er grunn til å tro at dette blir en av de første sakene den nye regjeringa legger fram for Stortinget. Fylkestinget har sendt sin søknad om oppdeling og fylkesrådet har satt i gang forberedelser til fylkeskommunal oppløsning. Øst-Finnmarkrådet registrerer at administrasjonen også har levert forprosjekt for oppdeling, og vi vil oppfordre fylkesrådet til en rask og smidig overgang. Vi har tillit til at den politiske ledelsen kan lede en god og hurtig prosess med ny administrativ organisering i to fylkeskommuner.

Les hele uttalelsen her: