Uttalelse fra Øst-Finnmarkrådet om DPS i Tana

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Uttalelse fra Øst-Finnmarkrådet om DPS i Tana

Foto: Birgitte Wisur Olsen/sagat

Øst-Finnmarkrådet registrerer at det i den pågående omstillingsprosessen i Helse Nord fortsatt ligger forslag på bordet om å legge ned det distriktspsykiatriske senteret i Tana (DPS). Øst-Finnmarkrådet anmoder Helse Nord om å avvise dette forslaget.
Les uttalelsen her