Uttalelse fra Øst-Finnmarkrådet; mammografibussen bør være tilgjengelig også for kvinner over 69 år

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Uttalelse fra Øst-Finnmarkrådet; mammografibussen bør være tilgjengelig også for kvinner over 69 år

Ny teknologi gir mulighet for flere helsetjenester nærmere folk. Det er ressursbesparende både for den enkelte og for helsetjenestene.

Mammografibussen er et godt eksempel på et tilbud som sparer folk for lange reiser fra Øst-Finnmark til Hammerfest eller Tromsø. Dette  tilbudet er imidlertid ikke tilgjengelig for kvinner over 69 år, fordi mammografibussen ikke har nødvendige registre for denne gruppen- Øst-Finnmarkrådet mener mammografibussen bør være tilgjengelig også for kvinner over 69 år, og ber Helsedepartementet gjøre nødvendige grep for at dette blir mulig