Uttalelse fra kyst-kommunene i Finnmark

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Uttalelse fra kyst-kommunene i Finnmark
Ferksfiskordningen må styrkes ut 2020!

Uttalelse – Ferskfiskordningen må styrkes ut år 2020!

Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet har vedtatt følgende felles uttalelse:
«Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet ser at ferskfiskordningen vil være brukt
opp i løpet av november 2020, og oppfordrer nå fiskeri- og sjømatminister Odd Emil
Ingebrigtsen til å gjennomføre nødvendige tilpasninger i for å oppnå formålet om helårig
aktivitet i foredlingsindustrien.

Les Uttalelsen i sin helhet her.

 

Last ned dokumenter