Styrking av tiltakssonen i Øst-Finnmark

Forside > Aktuelt > Nytt > Styrking av tiltakssonen i Øst-Finnmark
Øst-Finnmarkrådet har denne uken overlevert konkrete forslag til regjeringen for å styrke tiltakssonen i Øst-Finnmark. Der man innenfor Øst-Finnmark oppretter en pilot (sone 2) hvor man prøver ut ekstraordinære tiltak for å stoppe den demografiske utviklingen og kan tiltrekke seg nye innbyggere.

Øst-Finnmarkrådet foreslår  at man oppretter en pilot med en forsterket virkemiddelpakke (Tiltakssone nivå 2) for Øst-Finnmark der man innfører:

1.         Dobling av nedskrivigssatsene for ettergivelse av studielån

2.         Inkludere EØS-borgere og ukrainere i ordning for ettergivelse av studielån

3.         Økt barnetrygd til det dobbelte av dagens nivå

4.         Gratis barnehage og SFO.

Vi understreker at tiltak 4, gratis barnehage og SFO, vil måtte medføre økonomisk kompensasjon til kommunene.

Ved å prioritere disse 4 tiltakene så retter vi oss spesifikt inn mot målgruppen unge arbeidstakere, gjerne med barn.

Øst-Finnmarkrådet har også drøftet de andre tiltakene som beskrevet i notatet til Menon Economics, samt forslag fra kommunene, som for eksempel redusert personbeskatning, billigere flybilletter, lengre ferie, eller tilskudd til kjøp av bolig med avskrivning på lik linje med studielån, men har konkludert med at disse forslagene vil føre til  en lengre utredning før de kan utformes til konkrete tiltak. Vi understeker likevel at noen av disse tiltakene vil kunne bli fremmet ved en senere anledning.

Øst-Finnmarkrådet foreslår også at det opprettes/gjennomføres et arbeid nasjonalt og i hele EØS-området for å markedsføre tiltakssonen. Her bør man få til et spleiselag mellom staten, fylket og kommunene.