Strakstiltak for fiskeriene på kysten!

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Strakstiltak for fiskeriene på kysten!
Foto: Karen Martinsen
Øst-Finnmarkrådet ber om strakstiltak for fiskeriene langs Finnmarkskysten!

 

Som konsekvens av kvotereduksjon for kystflåten, taper kystsamfunnene langs Finnmarkskysten inntekter, arbeidsplasser og folk. Øst-Finnmarkrådet ber om strakstiltak, og foreslår en rekke kompenserende tiltak. Les mer her: