Korona Bistand

Forside > Prosjekt > Korona Bistand
Muligens en liten ingress om prosjektet. Eller trenger prosjektet ingress i det hele tatt? Ønsker de å prsentere prosjektene deres på samme måte som artiklene publiseres, for å gjøre det enklere for oss men også for å ha coherency.

Om prosjektet

Øst-Finnmark Regionråd og SpareBank 1 Nord-Norge ved Samfunnsløftet har gått sammen om å finansiere et prosjekt med rådgivningspakke for det lokale næringslivet. Det er et stort behov for rådgivning og veiledning til våre lokale bedrifter på grunn av den økonomiske krisen som er oppstått i kjølvannet av Koronapandemien.
Situasjonen er for mange bedrifter akkurat nå svært uoversiktlig. For å gjennomføre prosjektet har vi engasjert Kirkenes Næringshage, Sápmi Næringshage, Hermetikken
Næringshage og Linken Næringshage. Tilbudet som nå er etablert er rettet mot de bedriftene og selvstendig næringsdrivende som ikke er en del av næringshagene sine øvrige bedriftsrettede tiltak. Gjennom prosjektet ønsker vi å nå frem til flest mulig i det lokale næringslivet, uavhengig av om du er medlem i en næringshage eller ikke. Forutsetningen for å kunne få rådgivning gjennom prosjektet er at bedriften har adresse i Øst- Finnmark Regionråd sitt nedslagsfelt. Dette
gjelder da kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø og Vadsø.

 

Sluttrapport

 

Prosjektet er ennå ikke avsluttet