Korona bedriftshjelp. Sluttrapport

Forside > Prosjekt > Korona bedriftshjelp. Sluttrapport

Rådgivning for bedrifter i Øst-Finnmark
under korona-pandemien


Prosjektet startet 30.03.2020 som et samarbeid mellom Sparebanken sitt samfunnsløft og Øst-Finnmarkrådet der man ville bruke næringshagene lokalisert i Øst-Finnmark til å gi rådgivning til bedrifter og enkelpersonforetak som fikk økonomiske utfordringer i forbindelse med koronapandemien.

Initiativet ble tatt av Øst-Finnmark rådet fordi man raskt så at utfordringen det lokale næringslivet ville gå gjennom i forbindelse med pandemien kunne føre til konkurser og varig tap av arbeidsplasser. Dette igjen kunne føre til økt arbeidsledighet og fraflytting som ville gi store utfordringer på lokalsamfunnene i Øst-Finnmark. Denne regionen sliter med synkende innbyggertall. Derfor ønsket man å igangsette å et prosjekt av denne typen som kunne bidra til at bedrifter som kanskje ikke klarte å orientere seg i de statlige støtteordningene som ble
opprettet, fikk den hjelpen som skulle til for å overleve krisen.

Les rapporten her: