Åpning av Haeolus prosjektet/Hydrogen test anlegget i Berlevåg

Forside > Prosjekt > Åpning av Haeolus prosjektet/Hydrogen test anlegget i Berlevåg

Onsdag 22 September var det duket for åpning av Haeolus prosjektet i Berlevåg. Inviterte gjester fra entreprenører, samarbeidspartnere, Troms og Finnmark Fylke og Øst-Finnmarkrådet fikk en grundig gjennomgang av prosjektet, og fremtidsutsiktene for produksjon av hydrogen i stor skala basert på grønn energi fra Raggovidda.

Info fra Varanger Kraft Hydrogen AS:

Om HAEOLUS
Haeolus er forskningsprosjekt som skal utvikle nye produksjonsmetoder for Co2 fri produksjon av
hydrogen tilkoblet en toppmoderne vindpark, i et område med lav kapasitet i strømnettet.
Haeolus vil forsøke å demonstrere flere kontrollsystemer som skal svare på de spesifikke
utfordringene i de tre hovedfunksjonene til grønt hydrogen, identifisert av Det internasjonale
energibyrået:
• Energilagring
• Mini-strømnett
• Hydrogenproduksjon
For hver av disse funksjonene vil det bli utviklet nye driftsstrategier med optimalisering av
produksjon under variable vær- og strømprisprognoser, samtidig som begrensningene i den
spesifikke driftsmodusen også kartlegges.
I tillegg skal det utvikles fjernstyrings- og overvåkingssystem for å redusere risiko forbundet med
avstander og tilgjengelighet.


Om forsøksanlegget i Berlevåg
Forsøksanlegget er bygget av Varanger Kraft Hydrogen AS og er plassert rett øst for Berlevåg
sentrum, på Revenes. Partnerne i HAEOLUS har nylig installert produksjonsutstyret og hele anlegget
er nå klargjort til oppstart av prosjektets praktiske del.