På tide med en regional differensiering av koronatiltakene?

Forside > Aktuelt > Uttalelse > På tide med en regional differensiering av koronatiltakene?
Foto: Nea Radio

Kommunene i Finnmark ønsker at at nasjonale myndigheter anerkjenner at lokale myndigheter best vurderer de lokale forhold, og at lokale myndigheter gis adgang til å innføre unntak fra nasjonale
bestemmelser etter en klar medisinskfaglig begrunnelse.

Vest-Finnmark Rådet og Øst-Finnmarkrådet er to interkommunale politiske samarbeidsorganer, som til sammen organiserer 16 av 18 kommuner i Finnmark.

I Finnmark, og i Nord-Norge generelt, har vi en oversiktlig smittesituasjon, og det har vi i all hovedsak hatt gjennom hele pandemien. Våre innbyggere, ansatte og lokalt næringsliv har vært utrolig flinke, og absolutt tatt sin del av «dugnaden». I begynnelsen hadde vi beintøffe tiltak som rammet bredt, men med
mer kunnskap har både Norge som nasjon og kommunene i større grad kunne målrette tiltakene bedre. Når regjeringen etter nyttår innførte nye og enda mer inngripende tiltak som nå gjelder frem til 19. januar 2021, var det gode grunner som lå bak. Usikkerheten tilknyttet smitte etter avviklet jul- og nyttårsferie
gjorde at det var viktig å innføre tiltak etter «føre var-prinsippet». I vår landsdel ser vi nå at smitten stort sett dreier seg om importsmitte tilknyttet arbeidsinnvandring fra
«røde land». Den aller viktigste jobben for å håndtere dette må gjøres på grensene. Tiltak som krav til obligatorisk testing på innreiseflyplass er i så måte viktig. Grensekommunene må sikres nok ressurser til å ivareta dette ansvaret, og man må sikre nødvendig kapasitet på dedikerte koronahoteller tilknyttet
disse grensepunktene. Det må etableres et «vanntett system» som sikrer at kommunene som mottar de tilreisende som skal i karantene og/eller isolasjon blir varslet om dette, dersom praksis med testing innen 24 timer etter innreise skal videreføres for de som ankommer Norge med andre transportmidler enn fly.
Det er en forutsetning for at kommunene skal kunne sikre at pålagte tiltak for smittevern etterleves. Alternativt må det vurderes hvorvidt de som ankommer landet utenom flyplasser også bør innkvarteres på dedikerte koronahoteller i tilknytning til disse grensepunktene.

Les hele uttalelsen her

Last ned dokumenter