Øst-Finnmarkrådet møtte Olje og energiministeren

Forside > Aktuelt > Nytt > Øst-Finnmarkrådet møtte Olje og energiministeren

Den 13 Januar ble det avhold møte mellom Olje og energiminister Marte Mjøs Persen og Øst-Finnmarkrådet.

Møte var kommet i stand etter initiativ fra Øst-Finnmarkrådet med bakgrunn i behovet for oppgradering av linjenettet  inn til Øst-Finnmark.

Nestleder i Øst-Finnmarkrådet sitt styre, Rolf Laupstad, ledet møte. I tillegg deltok Styremedlem Alf N. Hansen, Daglig Leder Trond Haukanes og Adm. Direktør i Varanger Kraft, Terje Skansen.

Rolf Laupstad var glad for at  man nå i Statnett hadde levert inn søknad om å konsesjon på bygging av 420 Kv linja mellom Adamselv og Varangerbotn. Det var et viktig skritt i riktig retning for å få på plass en tilfredsstillende forsyningssikkerhet til regionen.

Terje Skansen fra Varanger Kraft, redegjorde kort om situasjonen i Øst-Finnmark og behovet for mer kraft for at ny industri kunne etableres. Det var imidlertid viktig at konsesjonsbehandlingen ikke tok for lang tid. Det kunne sette etablering av industriprosjekter i fare, sa han.

Alf Normann Hansen, som er ordfører i Gamvik, tok opp forsyningssikkerheten ut til Nordkyn med gammelt linjenett på over 50 år som hadde stort behov for fornying. Han ba ministeren om hjelp til å få til en finansiering av et slikt arbeid så raskt som mulig.

Olje og Energiminister Marte Mjøs Persen takket for innspillene og sa at hun skulle ta med seg disse inn til regjering og embetsverket. Hun var klar over behovet for en rask utbygging av linjenettet frem til Varangerbotn var viktig i forhold til både forsyningssikkerhet og utvikling av grønn industri i regionen.

Til slutt takke Rolf Laupstad for møte og inviterte ministeren til å besøke Øst-Finnmark ved første anledning.