Nå er det alvor – presentasjon av totalberedskapskommisjonen

Forside > Aktuelt > Nytt > Nå er det alvor – presentasjon av totalberedskapskommisjonen
Statsforvalter i Troms og Finnmark og kommisjonsmedlem i totalberedskapskommisjonen, Elisabeth Vik Aspaker, presenterte kommisjonens utredning for medlemmene av Øst-Finnmarkrådet. Presentasjonen bestod av kommisjonens funn i korte trekk med påfølgende spørsmål og kommentarer.
Lysbilde fra presentasjon av totalberedskapskommisjonen. Fra øverst til høyre: kommisjonsmedlem Elisabeth Vik Aspaker, daglig leder i ØFR Trond Haukanes og deltakere fra Sør-Varanger kommune

Kommisjonens rapport NOU 2023: 17 Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid inneholder flere kapitler som er av særlig relevans for medlemskommunene i Øst-Finnmarkrådet, blant annet om beredskapen i nordområdene, befolkningens egenberedskap og motstandsdyktighet, samt den sivile og frivillige beredskapen, også i lys av samvirke med eksempelvis forsvaret. I tillegg understreker Aspaker at kommisjonen har lagt stor vekt på det helhetlige bildet og hovedlinjene i arbeidet med rapporten, på bakgrunn av utvalgets brede og omfattende mandat.

Det helhetlige utfordringsbildet består av økende stormaktsrivalisering, teknologiske utfordringer, klimaendringer og demografiske endringer. Videre sier Aspaker at utfordringene topper seg i Finnmark, og at det er en betydelig jobb som må gjøres i kommunene over hele landet i forbindelse med beredskap. Dette treffer spesielt oss i Finnmark og Øst-Finnmark, med demografiske og geografiske betingelser som speiler en annen virkelighet enn landet for øvrig.

Lysbilde fra presentasjon av totalberedskapskommisjonens rapport

Kommisjonens arbeid og konklusjoner handler dermed om flere saker som vi i Øst-Finnmarkrådet jobber med innenfor både helse og energisektoren. For eksempel slås det fast at Helse Nord må styrkes, ettersom det per nå ikke har kapasitet til å serve forsvaret i Øst-Finnmark i en eskalert situasjon. Samtidig med dette er kostnadsrammen for utbyggingen av helikopterbase i regi av Finnmarkssykehuset ved Kirkenes sykehus etter vårt syn ikke i takt med virkelighetens behov – her hadde vi et møte med involverte aktører i går 08. august, og jobber videre med å få en realistisk kostnadsoversikt, samt koordinering av lokale og faglige hensyn.

Regjeringen la også frem planer for elektrifisering av Melkøya i går 08. august: I tillegg til omfattende linjeutbygging fra Skaidi både vest- og østover, argumenterer regjeringen delvis for dette med bakgrunn i den sikkerhetspolitiske situasjonen i Finnmark og Øst-Finnmark spesielt. Det er avgjørende for nærings- og samfunnsutvikling med mer kraft østover, og det er avgjørende for norsk suverenitetshevdelse at det bor og lever folk her i Finnmark. Det er viktig med helhetlig tenkning i møte med disse spørsmålene og utfordringene fremover. Vi takker Elisabeth Vik Aspaker for presentasjon av totalberedskapskommisjonens rapport, og gjentar hennes oppfordring: Les rapporten og kom gjerne med høringsinnspill. Frist for innspill er 16. oktober.