Møte med kommunaldepartementet

Forside > Aktuelt > Nytt > Møte med kommunaldepartementet
Øst-Finnmarkrådet sitt Arbeidsutvalget hadde i dag møte med politisk og administrativ ledelse i Kommunal og distriktsdepartementet. Rådet fulgte opp forslagene som vi sendt inn tidligere i vår, med forslag til å styrke tiltakssonen i Øst-Finnmark. Departementet var veldig glad for at vi hadde vært så konkret i våre forslag og sa at disse nå var til vurdering opp mot kommende budsjett. De understreket viktigheten av å holde trykket oppe overfor sentrale myndigheter fremover mot statsbudsjettet. Det lover vi at vi skal!