Jonny Andersen ansatt som prosjektleder Kystplan Øst-Finnmark.

Forside > Aktuelt > Nytt > Jonny Andersen ansatt som prosjektleder Kystplan Øst-Finnmark.

Jonny Andersen

Da har vi endelig fått ansatt prosjektleder for Kystplan prosjektet som er finansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune initierte og finansierte forsommeren 2018 et treårig prosjekt; Kystplan Finnmark for å få oppdaterte kystsoneplaner i alle kystkommuner i Finnmark. Her er det gått ut en anbefaling om å dele Finnmark i to interkommunale prosjekter, basert på produksjonsområder innenfor havbruk gitt av trafikklyssystemet.  På grunn av forsinkelse knyttet til ansettelse så er prosjektet forskjøvet til oppstart nå i år.

I høst fikk prosjektet ansatt prosjektleder for  Øst-Finnmark. Vi er derfor glad for å kunne presentere Jonny Andersen. Han er formelt ansatt i Fylkeskommunene og vil primært ha sin arbeidsplass ut fra Kirkenes, der han altså bor.

Kirkenes gutten Jonny Andersen har lang og variert karriere bak seg fra luftfartssektoren med blant annet SAS, Widerøe og AirBaltic som tidligere arbeidsgivere. I tillegg har Jonny bred erfaring fra flyplassdrift i Avinor som Sjef for Nasjonale lufthavner, Lufthavnsjef Tromsø Lufthavn Langnes samt som leder for Kenya Airports Authority i Nairobi, Kenya. Han har vært involvert i flere større utbyggingsprosjekter av lufthavner i inn- og utland, og har erfaring fra planprosesser. Jonny har en Master of Science fra Cranfield University i England i tillegg til økonomistudier fra BI i Oslo.