Høringsuttalelse til regulering av fangst av kongekrabbe i 2022.

Forside > Aktuelt > Høring > Høringsuttalelse til regulering av fangst av kongekrabbe i 2022.
Øst-Finnmarkrådet beklager at fiskerimyndighetene nok en gang sender ut forslag som går ut over fjordfiskerne i Øst-Finnmark og deres forutsigbarhet for kommende år. Nok en gang kommer Fiskeridirektoratet med forslag som utfordrer et hovedprinsipp i kongekrabbeforvaltningen, nemlig at det er de som er mest plaget av kongekrabben som skal ha førsteretten til å høste av ressursen.

Uttalelsen fra Øst-Finnmarkrådet kan du lese i sin helhet her: