Helse- og omsorgsdepartementet melder om millionbevilgning til Kirkenes sykehus!

Forside > Aktuelt > Pressemelding > Helse- og omsorgsdepartementet melder om millionbevilgning til Kirkenes sykehus!
Øst-Finnmarkrådet har jobbet for mer stabilitet, forutsigbarhet og opprettholdelse av dagens tilbud ved Kirkenes sykehus. Etter signalene om kutt i intensivberedskapen ved Kirkenes sykehus fra oppgave-og funksjonsdelingen fra Helse Nords utredning, er vi nå meget glade for denne nyheten.

Helse- og omsorgsdepartementet svarer til Øst-Finnmarkrådet at regjeringen planlegger en årlig ekstrabevilgning på 35 millioner kroner til Kirkenes sykehus for opprettholdelse av dagens tilbud. Hurra!
Les brevet fra departementet her: