Hektisk uke for Øst-Finnmarkrådet

Forside > Aktuelt > Nytt > Hektisk uke for Øst-Finnmarkrådet

Delegasjonen fra Øst-Finnmark som var på Nord i Sør. Rolf Laupstad, Kjell Richardsen, Wenche Pedersen, Alf Nordmann Hansen, Trond Haukanes og Ørjan Jensen. Sigurd Rafaelsen var fotograf

Sist uke var Øst-Finnmarkrådet medarrangør på 2 seminarer, deltok på konferansen Nord i Sør, og overleverte forslag til regjeringen på å forbedre tiltakssonen i Øst-Finnmark. I tillegg gjennomførte våre politikere en rekke møter under sitt opphold i Oslo.

Mandag 9 Mai startet med et side arrangement på Arctic Frontiers i Tromsø. Her var tema grønn hydrogen og hvordan man kunne utnytte vindkraft til å gjennomføre det grønne skifte. Dette seminaret ble gjennomført i samarbeid med Berlevåg Kommune, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Varanger Kraft. Vi fikk også vist frem hydrogenbilen til Toyota som skal videre på turne i Øst-Finnmark.

Her er paneldeltakerne på seminaret. Rolf Laupstad, Wenche Pedersen,• Cristian Ariel Pena, Master student UiT, Berit Kristoffersen, Ass. Professor i Political Science, UiT, Jane Jünger, Marketing Manager,Wärtsilä , Bjørn Inge Moe, Fylkesrådsleder, Per Øyvind Voie, Norwegian Hydrogen, Jan Ivvar Smuk, Representant for reinbeitedistrikt nr 6. I tillegg deltok Jørn Uno Mikkelsen, forretningsutvikler, Varanger Kraft Hydrogen.

 

«Hydrogen Damene»
med vår moderator som nummer to fra høyre, Marit Magelssen Vambheim og Hilde C J Mietinen Næringsavdelingen – Finnmark, som nummer to fra venstre.

 

Seminaret var godt besøkt både fra norske og utenlandske aktører. Gode diskusjoner og spørsmål fra salen på slutten av seminaret.

 

Hydrogenbilen ble vist frem for deltagerne på seminaret og for media

 

10 Mai var det Fiskeriseminar i Oslo. Dette er et årvisst arrangement som Vest-Finnmarkrådet står som ansvarlig for og som Øst-Finnmarkrådet står som medarrangør for.  I år var tema «Økt bearbeiding av sjømat i Norge».

Wenche Pedersen holdt innlegg på vegne av Øst-Finnmarkrådet

 

Alf N. Hansen deltok i den avsluttende debatten

 

God deltagelse fra Øst-Finnmark på fiskeriseminaret

 

11 Mai var det tid for Nord i Sør.  Her ble det blant annet tid til møte med Statsminister Jonas Gahr Støre. Her fikk han overlevert Øst-Finnmarkrådet sine forslag for forsterkning av tiltakssonen i Øst-Finnmark.

Jonas Gahr Støre og Rolf Laupstad. Statsministeren fikk overlevert forslag til styrking av tiltakssonen og Rolf fikk tatt opp fremdriften på utbygging av 420 Kv linjen, og rammebetingelser knyttet til hydrogenfabrikken i Berlevåg.