GOD JUL OG RIKTIG GODT NYTT ÅR !

Forside > Aktuelt > Ytring > GOD JUL OG RIKTIG GODT NYTT ÅR !
Øst-Finnmarkrådet ønsker alle våre medlemmer, samarbeidspartnere og innbyggere en riktig God Jul og Et riktig God Nytt År!
Et år som både internasjonalt, nasjonalt og regionalt har gitt oss utfordringer vi nok ikke så for oss.

Da vi gikk inn i 2022 var det med tro på at vi nå endelig skulle få en normal hverdag igjen. Vi så for oss at pandemien skulle være historie og at vi nå endelig skulle få møte folk fysisk igjen. Optimismen var derfor stor da vi endelig skulle få møte hverandre i Kirkenes, på Øst-Finnmarksrådet sitt årsmøte, med påfølgende Kirkeneskonferanse.

Morgenene den 24. februar ble vi ordentlig tatt på senga av internasjonale begivenheter. Denne viste seg ganske raskt å gi store konsekvenser, spesielt i Øst-Finnmark. Det snudde om på alt vi hadde planlagt for i 2022.

Nå ble fokuset for Rådet å arbeide steinhardt for å få på plass tiltak som kunne dempe ringvirkningen av krigen i Ukraina.  Et tog av ministrer tok turen til Øst-Finnmark for med selvsyn sette seg inn i konsekvensen som sanksjoner og stengte grenser kom til å få for denne delen av Norge. Samtidig satte Øst-Finnmarkrådet ned en egen gruppe som kunne komme med konkrete tiltak for å gjøre regionen mer attraktiv for å flytte til, og bosette i. Dette forslaget ble overlevert statsministeren i mai. Noe av våre forslag kom inn som forslag til statsbudsjettet for 2023. Det er vi veldig glad for, men vi har fremdeles en lang vei å gå før vi har snudd den negative befolkningsutviklingen i Øst-Finnmark.

Året har også vært preget av vårt fokus på å sikre regionen nok kraft både for samfunnssikkerhet og næringsutvikling. En rekke møter med ministre, stortingspolitikere, miljøvernorganisasjoner, næringsliv og andre brukergrupper, har vært gjennomført som ledd i å komme videre med den planlagte 420 Kv linjen inn til Øst-Finnmark.

Vi har som konsekvens av at krigen mellom Russland og Ukraina snudd vårt internasjonale fokus mer mot Nord-Finland. Det er derfor gledelig å kunne konstatere at vi nå er inne i en veldig positiv dialog med vår søsterorganisasjon Lappland, Nord-Finland Regionråd, om et tettere samarbeid. Sammen med dem vil vi arrangere et grenseseminar, med fokus på reiseliv, våren 2023.

Det nye året står for tur og oppgavene til Øst-Finnmarkrådet i 2023 vil ikke bli færre i det nye året. Det som er styrken til et slik interkommunalt politisk råd er at vi som ni kommuner kan stå samlet bak vedtak og uttalelser som er viktig for hele regionen. Det gjør at vi blir hørt av sentrale myndigheter og har gjennomslagskraft. Derfor vil jeg gi stor honnør til alle våre politikere i de 9 kommunene som deltar aktivt i rådet. Uten at de hadde engasjert seg så hadde vi ikke kunnet ha et velfungerende Råd. Takke også for innspill fra innbyggerne, næringsliv og organisasjoner. Viktig med lokalt engasjement for at vi som Råd kan sette fokus på de viktige sakene.

Så til alle våre venner og samarbeidspartner både regionalt, nasjonalt og internasjonalt:

God Jul og Godt Nytt År!

Merry Christmas and A Happy New Year!

Buorit Juovllat & Buorre Oddajahki

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta