FREMTIDENS NORDOMRÅDER: GRØNT, ATTRAKTIVT OG INNOVATIVT

Forside > Aktuelt > Pressemelding > FREMTIDENS NORDOMRÅDER: GRØNT, ATTRAKTIVT OG INNOVATIVT

AI-generert illustrasjon

Er du klar over hvor mye uforløst potensiale som finnes i vår nydelige landsdel? Vi står overfor store omveltninger i tiden som kommer – grønn omstilling, krig i Europa og nye løsninger. Det du ikke visste er at alle svarene finnes her!

Er du klar over hvor mye uforløst potensiale som finnes i vår nydelige landsdel? Vi står overfor store omveltninger i tiden som kommer – grønn omstilling, krig i Europa og nye løsninger. Det du ikke visste er at alle svarene finnes her! I forbindelse med Arctic Frontiers arrangerer Øst-Finnmarkrådet et open-event hvor vi snakker om fremtidens Nordområder og fremtidens Finnmark.

Tirsdag 30.01 klokka 15:30 i Festsalen i Rødbanken i Tromsø! Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Vi inviterer unge til en engasjerende samtale og debatt om fremtidens nordområder. Vi utfordrer spørsmålet: Hva betyr det egentlig for oss å være Norges viktigste strategiske satsningsområde? Hvordan kan vi, som fremtidens arbeidstakere og ledere, være med på å utnytte det enorme potensialet for utvikling som finnes i vår landsdel? Vi ønsker å identifisere mulighetene og dele de inspirerende historiene.

Dette temaet er spesielt aktuelt i lys av Nordområdene som Norges viktigste strategiske satsningsområde. I en tid preget av globale endringer, krav til bærekraft og grønn omstilling og demografiske utfordringer, er det essensielt for oss unge å utforske mulighetene for utvikling i denne regionen. Vi ser fram til å diskutere, lære og dele perspektiver om hvordan vi kan forme fremtiden for Nordområdene.

Program:

15:30 Velkommen ved Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø og leder av Øst-Finnmarkrådet

15:35 Mulighetsrommet: Grønn omstilling som motor, ved arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

15:50 Hvorfor skal du satse på Nord-Norge? Gulrøtter og virkemidler, ved fylkesordfører i Troms Kristina Torbergsen

16:00 Strategi versus realitet: Gapet mellom politikk og virkelighet i Nordområdene, ved Karen Martinsen, rådgiver Øst-Finnmarkrådet og del av Trainee Finnmark

16:10 Hvordan oppleves virkeligheten? Perspektiver på fremtidsmuligheter fra ungdom fra Øst-Finnmark, Tobias Eriksen.

16:20 Panelsamtale: Hvordan realisere fremtidens Nordområder? Ledes av: Maja Sojtaric

Med: Wenche Pedersen, Tonje Brenna, Kristina Torbergsen, Karen Martinsen, Tobias Eriksen.

16:40 Spørsmål fra salen

17:00 Slutt. Prat og fingermat frem til klokken 18:00.

Påmelding her.