Forprosjekt Bærekraftige lokalsamfunn i Arktis.

Forside > Aktuelt > Pressemelding > Forprosjekt Bærekraftige lokalsamfunn i Arktis.
Kommunene i Øst-Finnmark og energikonsernet Varanger Kraft ønsker å være attraktiv for bærekraftige næringsetableringer. Her vil vi bygge kunnskap i verdensklasse når det gjelder tilrettelegging for bærekraftig næringsutvikling. Forprosjektet Bærekraftige lokalsamfunn i Arktis har undersøkt hvilke krav og premisser som vi må ha i vår «verktøykasse» i den sammenheng.

Les hele pressemeldingen her og sluttrapporten