Dialog møte med politiet

Forside > Aktuelt > Rådsmøter > Dialog møte med politiet
DIALOG MØTE MED POLITIET OM UTFORDRINGER KNYTTET TIL RUS OG FESTKULTUR BLANT UNGDOM I REGIONEN.

Jørgen Holte, Politiinspektør. Politistasjonssjef Varanger politistasjonsdistrikt, orienterte ordførerne og rådmenn om deres arbeid overfor regionens ungdommer og forebyggende arbeid.

Møte kom i stand etter ønske fra rådets medlemmer, som etterlyste tiltak for å få kontroll på økende bruk av rusmidler og utagerende festkultur blant unge under 18 år.

Øst-Finnmarkrådet vil følge opp de temaene og forslagene som kom frem under møte