Deltakerforskrift for 2021

Forside > Aktuelt > Høring > Deltakerforskrift for 2021
Kriterier for deltagelse i kongekrabbe fiske.

Øst-Finnmarkrådet sendte den 17.11.20 inn sitt høringsforslag for deltagelse i kongekrabbefiske.

Øst-Finnmarkrådet har ved flere anledninger gitt høringsuttalelser og innspill i forbindelse med forvaltningen av kongekrabben. Senest 12 Juni i år og i forbindelse med Fiskeridirektoratets høring om deltakerforskriften for 2021, og vårt høringssvar på den datert 10.09.20.

Generelt

Stortinget vedtok i vår å øke deltakelsen i kongekrabbefiske ved at fartøy fra hele Vest Finnmark får adgang til å delta i det kvotebelagte kongekrabbefisket øst for Nordkapp. Dette gir negative konsekvenser for østfylket, inkludert Nordkapp og Porsanger ved at:

– Fiskere i øst taper inntekter fra kongekrabbefisket når totalkvoten skal deles på flere
– Det vil bli større fiskepress fra nye fartøy fra vest i kvoteområdene som grenser mot 26 grader øst, særlig i Porsangerfjorden og Laksefjorden
– Kjøpere av krabbe vil fortsatt ha samme totalkvote å kjøpe fra, men man kan frykte at kjøpere øst i fylket vil få redusert tilgang siden flere antakelig vil fiske kvoten sin vest i kvoteområdet

Les hele høringssvaret her:

 

Last ned dokumenter