Brev til Statsminister Jonas Gahr Støre

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Brev til Statsminister Jonas Gahr Støre

Foto: NTB Kommunikasjon/Statsministerens kontor

Øst-Finnmarkrådet har over lang tid fokusert på betydninga av at de bor og lever folk i gode lokalsamfunn i vår region. Fordi vi ønsker å bo her. Fordi det er viktig for å utnytte våre naturressurser. Og fordi bosetting har en svært viktig sikkerhetspolitisk dimensjon. Vi har oppfatta at regjering og Storting er enig med oss i det og den ekstraordinære «pakken» i revidert nasjonalbudsjett viser at det er vilje til satsing. Men de foreslåtte tiltakene er på langt nær er nok hverken på kort eller lang sikt for å stoppe den negative befolkningsutviklingen. Vi ønsker derfor så snart som mulig et oppfølgingsmøte med statsminister – eventuelt også næringsminister – for å sikre god dialog om videre oppfølging og gode tiltak for regionen.

Les hele brevet her