Besøk til Reinbeitedistrikt 6

Forside > Aktuelt > Nytt > Besøk til Reinbeitedistrikt 6
Sist uke fikk Øst-Finnmarkrådet være med å se hvordan man driver moderne reindrift i Øst-Finnmark.

Sammen med Ante Smuk, Piera Smuk og Olaf A. Samuelsen, som sammen med ca 20 andre arbeider i reinbeitedistrikt 6 for å drifte Varangerflokken, fikk jeg et krasj kurs i reindrift. Varangerflokken er på vinterbeite på sørsiden av Varangerfjorden og innover til Finskegrensa nå. Her fikk jeg jeg være med å ta del i en vanlig arbeidsdag ute på fjellet. Av og til er det nødvendig å bruke litt høy for blant annet å holde flokken mest mulig samlet før den skal trekke rundt fjorden og over på Varangerhalvøya i løpet av våren.

På vei til fjells

Å tilvenne reinen til å spise tørket høy er også en måte å være i forkant hvis man skulle få en ny vinter med isdekkede beiter.

beiter som er islagt

Når man har flokken mer samlet så er den ikke så utsatt for rovdyr, og det er også lettere å dokumentere kadaver for reingjeterne. Området som reinen befinner seg på denne tiden av året er veldig kupert, og er også naturlig tilholdssted for både jerv og gaupe.

Spor av Jerv

 

Kadaver etter angrep av jerv

 

Jeg fikk også en veldig interessant innføring i hva reinen beiter på av forskjellige vekster og mose på vinteren. Selv om vinteren i år ikke har vært helt topp når det gjelder beiteforhold, så har man heldigvis unngått det man hadde for noen år siden, da hele vinterbeite var nediset, slik at reinen ikke fikk tilgang på mat.

Ante, Piera og Olaf var veldig fornøyd med tilskuddet Nesseby kommune og sametinget hadde gitt dem i forbindelse med investeringer til moderne utstyr, blant annet GPS utstyr. Ved hjelp av GPS får man bedre  oversikt over hvor flokken befinner seg til enhver tid. Alle disse investeringene hadde lettet arbeidshverdagen til driftsenhetene.

I matpausene måtte vi selvfølgelig diskutere vindmøller, kraftlinjer ,Fosen saken og behovet for at man i Øst-Finnmark må ha tilgang på mer kraft. De var helt klar på at skulle man få til sameksistens mellom utbygging og reindrifta så måtte man lytte til erfaringene til de som driver reindrift før man starter opp med planlegging av inngrep. Familien Smuk har drevet reindrift i området i generasjoner og har derfor den beste kunnskapen om hva som forstyrrer reinen i deres naturlige beite og trekk områder.

En flott dag på fjellet, sammen med utrolig flotte folk med tro på fremtiden i Øst-Finnmark, både for de som driver reindrift og for oss andre som vil bo og arbeide her.