Åpent brev til Sparebank 1 Nord-Norge

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Åpent brev til Sparebank 1 Nord-Norge
Øst-Finnmarkrådet beklager styrebeslutningen i Sparebank1 Nord-Norge om å legge ned bankens avdelinger i Tana, Båtsfjord og Vardø

Øst-Finnmarkrådet ber styret beholde de ansatte i Tana, Båtsfjord og Vardø, selv om de fysiske banktjenestene legges ned. Dette handler om at det fortsatt skal være folk i banksystemet som kjenner lokalsamfunnene i Øst-Finnmark på pulsen. Ikke minst vil det være viktig i en fremtid der logaritmene styrer stadig flere beslutninger, og der de sakene som krever skjønn nødvendigvis vil kreve innsikt om enkeltmennesker og lokale forhold. Det får man ikke på distanse. Dette handler om noe så grunnleggende som tilgang på kapital for samfunnet. Dess lenger unna beslutningstakerne sitter, dess lettere vil det være å få nei på en lånesøknad.

Les hele det åpne brevet til Sparebank1 Nord Norge her:

 

 

Last ned dokumenter