Åpent brev til: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol Helse Nord v/ Adm Dir. Marit Lind

Forside > Aktuelt > Ytring > Åpent brev til: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol Helse Nord v/ Adm Dir. Marit Lind
Øst-Finnmarkrådet krever at Kirkenes Sykehus beholdes som et fullverdig akuttsykehus!

Finnmarkssykehuset er nå i den situasjonen at de har et underskuddet på 205 millioner kroner og de er pålagt til å dekke inn dette underskuddet. Et av tiltakene som vurderes er å redusere intensivvirksomhet fra nivå 2 til nivå 1,på Kirkenes sykehus.
Da vil ikke Kirkenes Sykehus være et fullverdig akuttsykehus for Øst-Finnmark sin befolkning.

Åpent brev til:

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Helse Nord v/ Adm Dir. Marit Lind

 

Øst-Finnmarkrådet krever at Kirkenes Sykehus beholdes som et fullverdig akuttsykehus!

Stortinget vedtok i 2020 at Kirkenes sykehus skulle øke sin intensivberedskap fra nivå 1 til nivå 2.

14. mai 2020 vedtok Stortinget følgende: «Stortinget ber regjeringen definere sykehuset i Kirkenes som intensivvirksomhet nivå 2»

Finnmarkssykehuset har i perioden fra vedtaket ble gjort og frem til i dag driftet sykehuset i Kirkenes som et nivå 2 sykehus, i den tro at med vedtaket i Stortinget ville det også følge med bevilgning som var i samsvar med intensivvirksomhet nivå 2.

Finnmarkssykehuset er nå i den situasjonen at de har et underskuddet på 205 millioner kroner og de er pålagt til å dekke inn dette underskuddet. Et av tiltakene som vurderes er å redusere  intensivvirksomhet fra nivå 2 til nivå 1,på Kirkenes sykehus.

Da vil ikke Kirkenes Sykehus være et fullverdig akuttsykehus for Øst-Finnmark sin befolkning.

Øst-Finnmarksrådet har arbeidet aktivt for at Øst-Finnmark sin befolkning skal ha de den samme akuttberedskapen som resten av landet. At vi fikk på plass et ambulansehelikopter stasjonert ved Kirkenes Sykehus var et viktig steg i riktig retning for å gi befolkningen en større trygghet i hverdagen.

Ved å redusere akuttberedskapsnivået ved Kirkenes Sykehus så reduserer man ikke bare tryggheten for innbyggerne i regionen, men også muligheten for utdanning og rekrutering til fagmiljøer i hele helseregionen. Det vil også gå ut over hver enkelt kommune sin mulighet for å rekruttere fagpersonell til sin primærhelsetjeneste.

Øst-Finnmark sliter med befolkningsnedgang i så si alle kommuner. Det skyldes flere faktorer, men regjeringen har i Hurdalsplatformen understreket behovet for at det skal bo folk langs grensen til Russland også er av sikkerhetspolitiske årsaker. Her er Kirkenes Sykehus en viktig del av totalforsvaret.

Det vil være et ødeleggende signal å gi befolkningen i Øst-Finnmark hvis man i dagens geopolitiske situasjon skulle redusere tryggheten av ha et forsvarlig helsetilbud for innbyggerne i en av de mest klima og sikkerhetsutsatte områder av landet.

Vi ber derfor Helse- og omsorgsminister og Helse Nord om å bevilge de nødvendig midler til å opprettholde dagens intensivvirksomhets nivå 2, slik at usikkerheten overfor befolkningen i Øst-Finnmark og blant de ansatte ved Kirkenes Sykehus blir avsluttet.

 

 

Vadsø/Nesseby 24.11.22

 

Med Vennlig Hilsen

Øst-Finnmarkrådet

 

.

Wenche Pedersen                                                                  Trond Haukanes

Styreleder                                                                              Daglig Leder

Sign.                                                                                      Sign.