Akuttfunksjon nivå 2 ved Kirkenes Sykehus.

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Akuttfunksjon nivå 2 ved Kirkenes Sykehus.
Foto Erik Palm, Finnmarkssykehuset

Foto Erik Palm, Finnmarkssykehuset

Øst-Finnmarkrådet ber nok en gang nasjonale myndigheter om å gripe inn, for å tilføre Finnmarksykehuset øremerkede midler slik at man kan opprettholde akuttberedskapen på nivå 2 ved Kirkenes Sykehus.

Råder vedtok en uttalelse på sitt rådsmøte i Kirkenes 24 Februar.

 

Les mer her.

Last ned dokumenter