Uttalelse – Uforsvarlige ambulanseflytjenester, Helsetilsynets rapport.

Forside > Aktuelt > Uttalelse > Uttalelse – Uforsvarlige ambulanseflytjenester, Helsetilsynets rapport.
Øst-Finnmarkrådet har gjennomgått helsetilsynets rapport om ambulanseflytjenesten. Rapporten er rystende lesning og bør umiddelbart få konsekvenser for hvordan tjenesten organiseres.

Les mer her