Referat fra møte i Øst-Finnmarkrådet nr. 1/2021

Forside > Aktuelt > Rådsmøter > Referat fra møte i Øst-Finnmarkrådet nr. 1/2021
Årets første rådsmøte ble avholdt på teams 16 Februar i år.

Det første rådsmøte i året har som vanlig faste poster som godkjenning av regnskap og rapport om virksomheten rådet har hatt i året som gikk.

I tillegg orienterte administrasjonen om pågående prosjekter , UiT informerte om deres aktivitet i Øst-Finnmark og Nord-Troms Regionråd ga oss informasjon om deres ungdomssatsning RUST.

Linken til presentasjonen fra Nord-Troms Regionråd er her

https://ntroms-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/bernt_lyngstad_kafjord_kommune_no/EfEw1nURpmlBpfrDRUGH8SgBDQiTKaEn5KUJ4xQhW6hh6A?e=NItpN0

Hele referatet fra møte ligger her: