Pressemøte i forbindelse med 420 KV linjen inn til Øst-Finnmark

Forside > Aktuelt > Pressemelding > Pressemøte i forbindelse med 420 KV linjen inn til Øst-Finnmark
Øst-Finnmarkrådet så seg nødt til å kommentere den siste tidens ytringer, som har sådd tvil om behovet for en 420 KV linje inn til Øst-Finnmark. Det ble derfor innkalt til et pressetreff der man presenterte argumentene for en slik kraftlinje.

Les vår info til pressen her: