Øst-Finnmarkrådet i møte med Statnett

Forside > Aktuelt > informasjon > Øst-Finnmarkrådet i møte med Statnett
Denne uken hadde Øst-Finnmarkrådet møte med den nye Konsernsjefen i Statnett, Hilde Tonne. Med på møte var også Administrerende direktør Terje Skansen fra Varanger Kraft.

Hilde Tonne er nytilsatt Konsernsjef i Statnett og har bare vært på plass i tre måneder. En av hennes første turer til Statnett sine anlegg, var turen til Skillemoen trafostasjon utenfor Alta.

På grunn av den pågående oppblomstringen av Covid 19 i fylket, ble møte på Teams mellom Vadsø og Alta.

Øst-Finnmarkrådet ønsket å møte den nye Konsernsjefen med bakgrunn i videreføring av 420 KV linjen helt frem til Varangerbotn. Tonne forsikret oss om at planene lå fast med hensyn på denne utbyggingen og understreket viktigheten av forsyningssikkerheten og mulighet for fremtidig industriutvikling i Finnmark.