Møte med den påtroppende Rektoren ved UiT

Forside > Aktuelt > Pressemelding > Møte med den påtroppende Rektoren ved UiT
Øst-Finnmarkrådet møtte den påtroppende rektoren ved UiT, Dag Rune Olsen denne uken. Den nye rektoren var på reise til det forskjellige avdelingene ved UiT for å gjøre seg kjent, og å få innspill fra private og offentlige samarbeidspartnere ved de enkelte UiT avdelingene i landsdelen.

Fra Øst-Finnmarkrådet møtte Styreleder, Wenche Pedersen og Daglig Leder Trond Haukanes

 

Fra UiT møtte påtroppende rektor Dag Rune Olsen, Unni Sildnes, UiT Campus Kirkenes, Roger Ingebrigtsen, Rådgiver rektors stab UiT og Lars Buseth, Rådgiver rektors stab

 

Dag Rune Olsen kommer fra stillingen som rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) og skal formelt tiltre som rektor 1 August i år.

Øst-Finnmarkrådet og UiT har en samarbeidsavtale om høyere utdannelse i Øst-Finnmark.

Det ble en gjennomgang av UiT sin virksomhet i regionen og hva som er viktig for kommunene og UiT å samarbeide om. Wenche Pedersen var blant annet glad for at man hadde fått til et konstruktivt samarbeid for å øke frekvensen for opptak av sykepleierstudenter. Hun viste blant annet til det pågående samarbeide med å kvalifisere potensielle studenter til opptaket i høst.

 

Vider var hun opptatt av UiT sin forskning på klima påvirkning (COAT), som blant annet foregår på Varangerhalvøya, videreføres etter at prosjektperioden er avsluttet. Det grønne skifte, med Hydrogen/Ammoniakk fabrikken i Berlevåg vil kunne gi store ringvirkninger for regionen. Hun var derfor glad for at de klare signalene som var gitt fra avtroppende rektor, Anne Husebekk, om at UiT ville engasjere seg sterkt i prosjektet i Berlevåg.

 

Viktigheten av å bygge videre på den desentralisert utdannelse på universitetsnivå var noe den påtroppende rektoren understreket viktigheten av. Dag Rune Olsen mente UiT var bedre rustet for denne utviklingen enn de fleste andre breddeuniversitetene i landet.