Høringsuttalelse til NVE om 420 kV mellom Skaidi og Adamselv

Forside > Aktuelt > Høring > Høringsuttalelse til NVE om 420 kV mellom Skaidi og Adamselv

Foto : Energy Nordic

Bygging av 420 kV linjen fra Skaidi til Lebesby og videre til Varangerbotn vil ha stor betydning for samfunnsutviklingen i Øst-Finnmark. Vi ber derfor om at konsesjon blir gitt til bygging av 420 kV linja mellom Skaidi og Adamselv, som en del av den videre fremføring av linja til Varangerbotn.

Les hele høringsuttalelsen her: