Høringssvar – Forslag om å ikke åpne for fiske etter laksefisk.

Forside > Aktuelt > Høring > Høringssvar – Forslag om å ikke åpne for fiske etter laksefisk.
Øst-Finnmarkrådet har sendt inn høringssvar på Miljødirektoratet sitt forslag om å ikke åpne for fiske etter anadrome laksefisk med faststående redskap i sjø i enkelte kommuner i Finnmark.

Øst – Finnmarkrådet støtter de 5 kommunene, Nordkapp, Lebesby, Gamvik, Tana og Berlevåg sin høringsuttalelse. I tillegg ber vi om umiddelbar opphevelse av forskriften om stopp i krokgarnfiske, som vi mener ikke er vitenskapelig begrunnet.

Les vårt høringssvar her: