Høringsinnspill til nye retningslinjer for det transeuropeiske transportnettet

Forside > Aktuelt > Høring > Høringsinnspill til nye retningslinjer for det transeuropeiske transportnettet
Øst-Finnmarkrådet støtter Sør-Varanger Kommune sitt høringsinnspill i forbindelse med EU- Kommisjonens høring for nye retningslinjer for det transeuropeiske transportnettet.

EU-kommisjonen har inviterer alle som ønsker om å delta i en åpen høring i forbindelse med revisjonen av retningslinjene for det transeuropeiske transportnettet, TEN-T. Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å delta i høringen, som har høringsfrist frist 5. mai 2021.

Det transeuropeiske transportnettet (TEN-T) er ryggraden i transportsystemet. TEN-T omfatter alle transportformer og består av de viktigste forbindelsene og knutepunktene i transportsystemet i EU- og EØS-området. TEN-T skal bidra til effektiv flyt av varer og tjenester i det indre markedet, og sikre europeisk næringsliv konkurransekraft. Utvikling av TEN-T er også viktig for å nå målene om reduksjon av CO2-utslipp fra transportsektoren.