Hei! Vil du bli sykepleier?

Forside > Aktuelt > informasjon > Hei! Vil du bli sykepleier?

UiT Sykepleie studenter. Foto UiT

I januar/februar 2022 starter det opp samlingsbaserte deltidsstudier i sykepleie ved UiT i Kirkenes. Se

https://uit.no/utdanning/program/662604/sykepleie_deltid_samlingsbasert_-_bachelor).

For mange i Øst-Finnmark som ønsker å bli sykepleiere, men ikke vil flytte for å studere, er dette en god mulighet. Samtidig vet vi at kanskje ikke alle som ønsker å gå på dette studiet er kvalifiserte til opptak per nå, fordi man enten mangler fag eller ikke har gode nok karakterer ut fra nasjonale krav i norsk og matematikk.

I samarbeid med Øst-Finnmarkrådet og UiT ser Sør-Varanger kommune på forskjellige løsninger for å få flere i Øst-Finnmark til å kvalifisere seg til sykepleiestudiet, men er avhengige av å vite mer om hvilke fag eller karakterer det er størst behov for å gjøre noe med. Dersom du kunne tenke deg å bli sykepleier, ber vi deg derfor om hjelp til å svare på følgende korte undersøkelse:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGAI8UD2lSYDD0TEezBHXaEd520gt5BtBtY_wcUDWh77pUDw/viewform?usp=sf_link

 

Er du usikker på om du oppfyller kravene til opptak? Sjekk selv på

https://www.svk.no/bli-sykepleier.553734.no.html .